Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Biogaz

Rozwój odnawialnych energii ma obecnie najwyższy priorytet jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów jest budowa i użytkowanie urządzeń do biogazu.

Firma Frank GmbH posiada w swojej ofercie szeroką gamę komponentów z tworzyw sztucznych, między innymi płyty ochronne do betonu do antykorozyjnego wykładania zbiorników fermentacyjnych, rury i kształtki z polietylenu oraz materiały przewodzące ładunki elektryczne.

W celu wyboru materiału do poszczególnych elementów należy się zastanowić m.in. nad trwałością, odpornością mechaniczną, chemiczną, bezpieczeństwem mocowania, odpornością na promienie UV, zabezpieczeniem przed korozją czy małym oporem tarcia rury. Rurociągi do urządzeń biogazu muszą gwarantować bezpieczny transport następujących mediów: stałej biomasy, substratów, biogazu oraz biogazu ziemnego.

Wszystkie te wymagania spełniają rurociągi, prefabrykaty, zbiorniki i wyłożenia z polietylenu. Trwałość polietylenu wg normy DIN 8075 to minimum 100 lat. Dodatkowo polietylen jest odporny na uderzenia i wykazuje minimalną podatność na ścieranie. Materiał ten jest również niewrażliwy na nagłe wzrosty ciśnienia i odporny na biogeniczną korozję od kwasu siarkowego. Występujące w urządzeniu biogazu chemiczne obciążenia nie pogarszają zdolności użytkowania polietylenu. Wysokojakościowe połączenia zgrzewu gwarantują trwałe i szczelne połączenia rur.

Program BIOGAZ firmy FRANK obejmuje:

 • - Rury PE­
  - Rury podwójne PE z systemem kontroli
  - PE­-el - materiał odprowadzający ładunki elektryczne dla obszaru zagrożonego wybuchem
  - Rury z z polietylenu sieciowanego nadtlenkami (PE­-Xa) do ogrzewania fermentacyjnego
  - Program prefabrykatów z PE, dopasowany każdorazowo do sposobu zgrzewania

 • Płyty ochronne do betonu z PE ( również odprowadzające ładunki) do antykorozyjnego wykładania zbiornika fermentacyjnego

 • Przepustnice do gazu z PE­

 • Pojemnik z rury z PE , np. jako korpus studni kondensatu lub filtr z węgla aktywnego

 • Folie uszczelniające z tworzywa dla uszczelnienia podłoża

 • Geowłókniny do wzmocnienia, jako drenaż lub ochrona przed erozją

 • Przepusty ścienne dla bezpiecznego i szczelnego mocowania rur PE w ścianach betonowych

W razie potrzeby dysponujemy również odpowiednimi zgrzewarkami oraz akcesoriami do montażu.