Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Geowłókniny

Drenaż

Siatki drenażowe

Siatki drenazowe produkowane są z trwałych siatek z ekstrudowanego tworzywa PEHD. Charakteryzują się wysoką odpornością na złamanie i rozrywanie oraz wysoka wytrzymałościa na ciśnienia.

Siatki drenażowe pełnią rolę drenażu ścian oporowych, przęseł mostów i fundamentów, skarp, wałów przeciwpowodziowych, zielonych tarasów oraz innych konstrukcji inżynierskich wymagających skutecznego odprowadzania wód. Przy budowie tuneli i zbiorników wodnych spełniają również rolę ochrony dla geomembran uszczelniających. Przy budowie składowisk odpadów wykorzystywane są jako drenaż wód opadowych oraz warstwa odprowadzająca dla gazów.

Geokompozyty drenażowe występują w postaci wodoprzepuszczalnych mat z tworzyw sztucznych, z przymocowaną jedno- lub obustronnie geowłókniną filtracyjną lub folią z PE.

Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na ilość wody, która powinna być odprowadzone przez geokompozyt, jak również na nacisk, jakiemu może on być poddany w trakcie użytkowania.

Folie z wypustkami

Nasze folie z wypustkami typu FHND oraz Stradrain to geokompozy drenażowo - uszczelniające występujące w postaci wodoprzepuszczalnych mat z tworzyw sztucznych, z przymocowaną jednostronnie geowłókniną filtracyjną, a z drugiej strony - geomembraną zapobiegającą wypływowi wody w chronionym kierunku. Do grupy geokompozytów drenazowo - uszczelniających zaliczamy również geomembrany wytłaczane z warstwą geowłókniny filtracyjnej. W odróżnieniu do standardowych siatek drenażowych dzięki zastosowaniu folii z wypustkami osiąga się dodatkowo efekt uszczelnienia, jednak wyłącznie przy braku ciśnienia wody.