Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Folie uszczelniające

Folie uszczelniające firmy AGRU charakteryzują się stałą jakością, wyjątkową odpornością chemiczną, a materiały, z jakich są wykonane wykazują znakomite własności zgrzewania. Ponieważ wszystkie potrzebne komponenty zrobione są z takiego samego materiału, nie są wymagane żadne szczególne rozwiązania w celu uzyskania odpowiednich połączeń z rurociągami lub studzienkami.

Przykłady zastosowania folii uszczelniających:

  • Wiele budowli betonowych znajduje się poniżej lustra wody gruntowej. Częściowo te podłoża są bardzo agresywne i mają działanie korodujące w stosunku do betonu. W celu uniknięcia korozji betonu i zapewnienia jego długiej żywotności AGRU oferuje dla takich budowli wysokojakościowe produkty z tworzyw sztucznych jak folie uszczelniające i płyty ochronne do betonu z materiałów poliolefinowych.

  • Przy magazynowaniu i na placach przeładunkowych, wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z niebezpiecznymi chemikaliami, niezastąpiony jest system uszczelnienia wtórnego. To uszczelnienie gwarantuje, że w przypadku przecieku lub uszkodzenia urządzenia żadne szkodliwe substancje nie dostaną się do wód gruntowych.

  • Zwłaszcza na obszarach, gdzie skąpe opady występują tylko w miesiącach zimowych, zbiorniki wodne mają decydujące znaczenie, żeby zapewnić niezbędne zaopatrzenie w wodę w gospodarce rolnej. Stała jakość folii uszczelniających i możliwość wyboru pomiędzy różną strukturą powierzchni zapewniają optymalne możliwości zintegrowania zbiornika na wodę z istniejącym otoczeniem.

  • Przy magazynowaniu i na placach przeładunkowych, wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z niebezpiecznymi chemikaliami, niezastąpiony jest system uszczelnienia wtórnego. To uszczelnienie gwarantuje, że w przypadku przecieku lub uszkodzenia urządzenia żadne szkodliwe substancje nie dostaną się do wód gruntowych.

  • W nowoczesnym górnictwie w celu wydobycia bogactw naturalnych stosuje się w ostatnich latach tzw. „metodę Heap Leach”. Polega ona na tym, że duże powierzchnie zabezpiecza się foliami uszczelniającymi, przy czym wydobyta ruda przechowywana jest warstwowo i za pomocą chemikaliów lub szczepów bakterii oddziela się metal szlachetny od skały płonnej.

  • Uszczelnienie podstawowe wysypiska śmieci jest barierą techniczną między podłożem wysypiska a odpadami. Uszczelnienie podstawowe przeprowadza się prawie wyłącznie za pomocą kombinacji uszczelnień. Do kompleksowego systemu uszczelnień należy również odwadnianie odpadów. Taką funkcję zapewniają poszczególne komponenty systemu odwadniania wysypiska.

  • Niezależnie od tego czy chodzi o wykładanie kanałów dopływowych dla elektrociepłowni czy o uszczelnienie zbiorników na wodę dla elektrowni zaopatrywanych w wodę przez pompowanie, dzięki produkcji wysokojakościowych folii uszczelniających, rur i komponentów, AGRU ma swój znaczący wkład w zabezpieczenie zaopatrzenia w energię.

  • Folie uszczelniające stosuje się również przy budowie zbiorników na wodę przy sztucznym zaśnieżaniu, czy to przy tworzeniu parków wodnych, stawów kąpielowych czy biotopów. Dla takich zastosowań AGRU oferuje wysokojakościowe systemy uszczelniające.

  • Systemy uszczelniające są niezbędne w przemyśle rafineryjnym, m.in. przy uszczelnianiu zbiorników paliwowych, stacji paliw, zbiorników magazynujących szlam rafineryjny oraz uszczelnienie miejsc magazynowania skażonej gleby.


W naszej ofercie znajdą Państwo folie uszczelniające strukturyzowane oraz gładkie z PEHD, PELLD, PEVLD, FPP w różnych wymiarach i grubościach.


Przykłady zastosowania folii uszczelniających