Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Geowłókniny

Ochrona przeciwerozyjna

Celem zastosowania pokryć przeciwerozyjnych jest ograniczenie skutków erozji powierzchniowej na skarpach i zboczach, która spowodowana jest przez wody opadowe oraz wiatr, jak również do zazielenienia i wspomagania rozwoju roślinności ochronnej. Pokrycia te mogą być wykonane z materiałów naturalnych (biodegradowalnych), syntetycznych lub metalowych i mieć postać mat lub siatek jednorodnych, a także kompozytów będących kombinacją różnych materiałów i pokrywających całą chronioną powierzchnię.

Maty przestrzenne z włókien syntetycznych

Maty przestrzenne służą do ochrony przeciwerozyjnej na skarpach o nachyleniu powodującym zwiększoną prędkość spływu wody, gdzie oddziaływanie samej roślinności może być niewystarczające (skarpy drogowe, przyczółki mostowe).

Maty przestrzenne (trójwymiarowe) produkowane są w postaci grubych włókien polipropylenowych (stabilizowanych przeciwko UV), splątanych w nieuporządkowany sposób, pozwalający na efektywne utrzymanie się w powstałej między nimi przestrzeni ziaren humusu. Po zainstalowaniu maty przestrzenne wypełnia się humusem, a następnie obsiewa trawą.

Maty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 20-45o. Przy większych nachyleniach wskazane jest instalowanie mat przestrzennych wzmacnianych siatką.

Geokompozyty

Geokompozyty to maty przestrzenne z włókien syntetycznych wzmacniane siatką. Od strony spodniej mata trójwymiarowa połączona jest z geosiatką, nadającą kompozytowi znacznie zwiększoną odporność na rozciąganie. Dobór mat przestrzennych wzmacnianych siatką zależy od kąta nachylenia skarpy, oraz grubości warstwy humusu nad geokompozytem. Geokompozyty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 45-70o.

Maty i siatki z włókien naturalnych

Pokrycia te mają na celu ochronę przed erozją powierzchniową we wczesnej fazie rozwoju roślinności, oraz wspomaganie wegetacji tej roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochronną. Spełniają więc rolę inicjującą ochronę przeciwerozyjną w okresie początkowym. Właściwe pokrycie wykonane jest z materiałów ulegających biodegradacji i zapewnia bezpośrednią ochronę przeciwerozyjną w okresie 1-5 lat, stanowiąc jednocześnie pożywkę dla rozwoju roślinności, która docelowo przejmuje funkcję ochrony przeciwerozyjnej. Pokrycia te mogą zawierać w sobie nasiona lub sadzonki roślin.

Biowłókniny z nasionami

Produkty te stosowane są do zazielenienia skarp drogowych, hydrotechnicznych, rekultywacyjnych. Biowłókniny to najczęściej włókniny bawełniane z umieszczonymi w niej nasionami traw, oraz w koniecznych przypadkach nawozami chemicznymi. Włóknina rozkłada się w czasie ok. 2 lat, wspomagając w tym okresie właściwe ukorzenienie się trawy, poprzez utrzymanie wilgoci uraz pełnienie roli mulczu.

Elementy mocujące

Jako uzupełnienie oferty proponujemy Państwu pasujące elementy mocujące, jak haki oraz drewniane kołki w różnych długościach.