Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Rurociągi z tworzyw samogasnących i odprowadzających ładunki elektryczne

Rurociągi z tworzyw samogasnących i odprowadzających ładunki elektryczne

Ze względu na wiele specyficznych wymagań związanych z rurociągami i aparatami w zakładach chemicznych rozwinięto tworzywa samogasnące i odprowadzające ładunki elektryczne: PP‑s, PP-s‑el und PEHD‑el.

W trakcie pracy rurociągów z tworzyw sztucznych mogą gromadzić się w nich ładunki elektrostatyczne w wyniku przepływania przez nie cieczy lub płynów. Rurociągi z materiałów odprowadzających ładunki oferują przy takim zastosowaniu bezpieczne i trwałe rozwiązanie.

Rurociągi i półprodukty AGRU z materiałów przewodzących prąd odpowiadają dyrektywie ATEX i mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem. Ciężkopalne rurociągi mają szczególne zastosowanie w obszarach wentylacyjnych.

W swojej ofercie mamy rury i kształtki z PPs, PPs-el, PEHD-el w szerokim zakresie średnic. Dostępna jest również bardzo szeroka oferta rur i kształtek wentylacyjnych.