Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Rury do reliningu instalacji

SureFIT®

Wzrastające znaczenie bezwykopowych metod renowacji skłoniło nas do wprowadzenia na rynek SureFIT®. To fabrycznie przygotowana rura PE 100 przeznaczona do reliningu rur o niekołowym przekroju. Wszystkie znane zalety standardowych rur PE zostają zachowane. Uszkodzone rurociągi mogą zostać sprawnie i pewnie poddane renowacji. Rurociągi dowolnych typów np. betonowe, stalowe, żeliwne, kamionkowe lub PCV mogą zostać odnowione rurą AGRU SureFIT®. Pęknięcia, nieszczelności, uszkodzenia korozyjne i wrostowe mogą zostać całkowicie wyeliminowane.