Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Systemy rur podwójnych

Systemy rur podwójnych

Aby spełnić najwyższe wymagania stawiane rurociągom szczególnie przez procesy technologiczne w zakładach chemicznych, oferujemy naszym klientom systemy rur podwójnych.

W celu monitorowania możliwych wycieków w rurociągach podwójnych możliwe jest stosowanie systemu sektorowej kontroli szczelności. System ten instalowany jest w przestrzeni między rurą zewnętrzną i wewnętrzną. Pozwala to na obniżenie kosztów naprawy i konserwacji rurociągu, jak również uniknięcie następstw niekontrolowanych wycieków (np. zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie wód gruntowych).

Zaletą produktu są różne możliwośći zestawienia rury transportującej medium i rury ochronnej oraz doskonałe właściwości antykorozyjne dzięki zastosowaniu tworzyw takich jak PE-HD, PP, PVDF oraz ECTFE.

Systemy rur podwójnych są zalecane i stosowane dzisiaj nie tylko w przemyśle chemicznym, lecz również w przemyśle atomowym, rafineryjnym, półprzewodnikowym, farmaceutycznym, kosmetycznym i biotechnologicznym. Używa się ich do transportu niebezpiecznych i korodujących ścieków na obszarach ujęć wody pitnej bądź też do transportu mediów agresywnych w budynkach w celu ochrony urządzeń, budynków i ludzi.