Nasza strona nie pobiera informacji na temat danych osobowych, ani nie używa plików cookies.
Zamieszczone reklamy, foldery, cenniki, program dostaw nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
OFERTA
szukaj na naszej stronie

Geowłókniny

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych

Materiały z tej grupy przeznaczone są do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni komunikacyjnych lotnisk, autostrad, dróg, ulic itp. Zbrojenie można stosować zarówno w remontowanych jak również w nowo budowanych nawierzchniach, w przypadku poszerzeń konstrukcji, w dylatacjach mostowych itp.

Geowłókniny

Geowłókniny stosowane są pod warstwy z mieszanek mineralno - asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych dróg, autostrad, lotnisk, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu. Efektem działania jest uszczelnienie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi przeciw przenikaniu wody i powietrza, rozproszenie naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni, a w rezultacie: 3-4 krotne przedłużenie żywotności nawierzchni bitumicznych.

Geowłókniny do nawierzchni bitumicznych wykonywane są z ciągłych lub ciętych włókien łączonych mechanicznie i posiadają strukturę pozwalająca na ich nasączenie asfaltem lub emulsją asfaltową. Przy doborze należy zwrócić szczególna uwagę na jednolita grubość i strukturę geowłókniny, co ma decydujące znaczenie dla jej równomiernego nasycenia asfaltem lub emulsją asfaltową. Najwyższą jednorodnością odznaczają się geowłókniny z włókien ciągłych łączonych mechanicznie.

Geosiatki

Geosiatki stosowane są w konstrukcjach nowobudowanych i remontowanych górnych warstw jezdni o nawierzchniach z mieszanek mineralno – asfaltowych. Stosuje się je do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni oraz w celu zwiększenie żywotności i trwałości nawierzchni bitumicznych.

Geosiatki do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych wyróżniają się dużymi i w przybliżeniu równymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym przy wydłużeniach pozwalających na przejęcie sił rozciągających w mieszankach mineralno - asfaltowych (max. 3%). Mogą być produkowane z włókien szklanych, węglowych lub bazaltowych, oraz być wstępnie powlekane bitumem.

Przy doborze najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wytrzymałość materiału, oraz jego wydłużalność (max. 3%). Wskazane ze względów technologicznych jest stosowanie siatek wstępnie powlekanych bitumem.

Geokompozyty

Geokompozyty znajdują zastosowanie w konstrukcjach nowobudowanych i remontowanych górnych warstw jezdni o nawierzchniach z mieszanek mineralno – asfaltowych. Stosuje się je w celu wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni, uszczelnienia połączenia między warstwami konstrukcyjnymi przeciw przenikaniu wody i powietrza.

Geokompozyty do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych mają postać geowłókniny do nawierzchni bitumicznych, zespolonej z geosiatką z włókna szklanego, bądź/i wzmacnianej przeszyciem z włókna szklanego. Wyróżniają się one dużymi i w przybliżeniu równymi wytrzymałościami na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym, przy wydłużeniach pozwalających na przejęcie sił rozciągających w mieszankach mineralno - asfaltowych (max. 3%).

Przy doborze należy zwrócić uwagą na wytrzymałość materiału i jego wydłużalność (max. 3%), a także na jednolita grubość i strukturę geowłókniny, co ma decydujące znaczenie dla jej równomiernego nasycenia asfaltem lub emulsją asfaltową. Najwyższą jednorodnością odznaczają się geowłókniny z włókien ciągłych łączonych mechanicznie.