Instalacje ultra czyste

INSTALACJE ULTRA CZYSTE

instalacje ultra czyse
Rodzaje Produktu
instalacje ultra czyse

Instalacje ultra czyste w przemyśle

 

Rurociągi do instalacji o najwyższym stopniu czystości PURAD stosuje się w przemyśle:

  • półprzewodnikowym,
  • farmaceutycznym,
  • spożywczym,
  • przy produkcji ekranów ciekłokrystalicznych,
  • ogniw słonecznych,
  • obwodów drukowanych oraz w biotechnologii

PVDF-UHP, PP-Pure oraz Polypure używa się do transportu mediów o najwyższym stopniu czystości, ECTFE natomiast również do transportu bardzo agresywnych chemikaliów, jak H2SO4, HCl, HF, NaOH. PVDF-Vent stosuje się do transportu agresywnego powietrza odprowadzanego na zewnątrz.

 

Nasz program dostaw obejmuje:

  • rury i kształtki do średnicy 500 mm do ciśnienia 16 barów
  • zawory do da 140 mm
  • przyrządy pomiarowe
  • uszczelki ePTFE oraz części specjalne

Wszystkie produkty wytwarzane są na najnowocześniejszych urządzeniach w sterylnych warunkach wg normy ISO 5.

 

Systemy rurociągów PVDF-UHP

PVDF jest materiałem o bardzo wysokiej czystości i w przeciwieństwie do wielu innych tworzyw nie zawiera stabilizatorów, plastyfikatorów ani smarów. Doskonała jakość powierzchni bez mikroporów zapobiega tworzeniu się biofilmu na powierzchni rurociągu. Dzięki temu świetnie nadaje się on do transportu mediów o najwyższej czystości w rurociągach przemysłowych. Rurociągi z PVDF-UHP stosuje się z powodzeniem od wielu lat w przemyśle półprzewodnikowym.

 

Systemy rurociągów PP-Pure i Polypure

System rurociągów z PP-Pure (PP-HP szary) oraz Polypure (PP naturalny) produkowane są ze specjalnego materiału jakim jest PP-R (Polipropylen Random-Copolymerisat). Materiały te charakteryzują się małą gęstością oraz dużą łatwością przerobu, nie zawierają również żadnych plastyfikatorów. Zalety rurociągów z PP-Pure i Polypure to świetna wytrzymałość na ciśnienia, dobra zgrzewalność oraz atrakcyjna cena w porównaniu z innymi tworzywami.

 

Zobacz również:

- kształtki i rury PE 100-RC

- armatura tworzywowa

- płyty tworzywowe

- systemy sprężonego powietrza

- membrany i folie zabezpieczające

Zapytaj o produkt